Saturday, March 22, 2008

leib

Monday, August 13, 2007

adsadSunday, July 08, 2007


Monday, December 19, 2005

meen macheen


meen macheen, originally uploaded by payl.

yah mon, just testing

Tuesday, February 08, 2005

sos

I now know what your usual sack of sand might think on an average day. And considering that a sack of sand doesn't really have to do much else than catch the occasional bullet, their life might be pretty good.
But i, feeling like the aforementioned sack, have to go about doing homework and stuff. I don't know how much sucsess i'll have at that.

And as the circumstances are as they are, i think that's all for now.

[music: Cheikh Lo, Les Nubians & Manu Dibango - Shakara (part 2)]

Tuesday, February 01, 2005

test some stuff


Yada blah.

Monday, January 31, 2005

quoting test

the man said:

im pretty sleet
öldkasöldada lök a
aföklsd jasdlkjf aslkjf aslkdjf salkjf saklj as
sakldjf askldjf lkasdjf klsadjfklsdjfsdkalf
sadf
asdf
sad
fsadfsdalöfkasdfökjsadfksdaf
asdfasdflksdfj klsdjf klasdf alskdfjasd
f asdfp sad fklsaj fkla

sdklfj

ösaldkas äölkaweäöl fkad
f asdlf sdalöf ksadöl fkwaöelr wi jcm.nwaör itjw üsidj
wae waõpio waeopi waopsc.,cm alwöiejrfaüw o igmsdfölkgkjarwüji alögjia
awe aioewjf aslkjf aslj awisdalkmg aslgj wroüiagj xm,nbwaepij awlkgsfzg awõpj waeüi aw e
aweo ijaeifj waüeijwaeoi jsoifjsoi tjra iotja rüijal gjsafsad üijae lkawje riawej riawej awüe awkf jödv.,m awe
r akwlefjsadkljf salkjf awölkj ra
w akjasij waeoi jwaei jsadölfksadlköfj aö lgkjsadölkgjsaödgjaslödkjasöldkjawoieruwaevözxcmnc awepüii jwaep owaüpasj fasmöd.n aw0 rawk asüp fjsad iwaer awop rpowa ,f,sö.dämf waüeopr wer üõoiaözbmxcn gaüpwoiej taüskjfg
awe jiawüoe awiej rawioej faosijfg awep aweipr jawero püiep rüwai pwoaei awpeoi awpeo irapw f.,zxm üapwoer agöklnawüepot ajwgiaw eõopaweoas gfiawe üawfeiawüie fawüif awüeifn awõi fnaweionaw üeijaweüi aweüiawj üpwae awüeoij aweüp jawüepj awüep gawjrgjfn gõaweojawoig n zsögmknawe üptijawüpjawgawõ aklä gjerpi jaw
a lkwjeijwirjwio jwiojw
we
wer
w
we

fsdof jkwelk ,

teh leet

ösaldkas äölkaweäöl fkad
f asdlf sdalöf ksadöl fkwaöelr wi jcm.nwaör itjw üsidj
wae waõpio waeopi waopsc.,cm alwöiejrfaüw o igmsdfölkgkjarwüji alögjia
awe aioewjf aslkjf aslj awisdalkmg aslgj wroüiagj xm,nbwaepij awlkgsfzg awõpj waeüi aw e
aweo ijaeifj waüeijwaeoi jsoifjsoi tjra iotja rüijal gjsafsad üijae lkawje riawej riawej awüe awkf jödv.,m awe
r akwlefjsadkljf salkjf awölkj ra
w akjasij waeoi jwaei jsadölfksadlköfj aö lgkjsadölkgjsaödgjaslödkjasöldkjawoieruwaevözxcmnc awepüii jwaep owaüpasj fasmöd.n aw0 rawk asüp fjsad iwaer awop rpowa ,f,sö.dämf waüeopr wer üõoiaözbmxcn gaüpwoiej taüskjfg
awe jiawüoe awiej rawioej faosijfg awep aweipr jawero püiep rüwai pwoaei awpeoi awpeo irapw f.,zxm üapwoer agöklnawüepot ajwgiaw eõopaweoas gfiawe üawfeiawüie fawüif awüeifn awõi fnaweionaw üeijaweüi aweüiawj üpwae awüeoij aweüp jawüepj awüep gawjrgjfn gõaweojawoig n zsögmknawe üptijawüpjawgawõ aklä gjerpi jaw
a lkwjeijwirjwio jwiojw
we
wer
w
we

fsdof jkwelk ,

teh title sleet

spadm

adlökafg löakf aölkf aöl kasöld kaöl ködlfksda ölgk a
fa sdlökf aödlk fasdkl jsadlkj sadlkfj sdlkj sdalkgj kljg weapi ujsd.vm, c,.mvwäedf
weklwem g.,xcm owe kpwokcö.lmf ckmf ökr qeipsdk ölsdf ölakd rfw
a ldfkösdkf ölsadkf lösdakföladk föakr pwoe irwe vcxz,.v zmx vaäwe rwa
e smfsaädölkf saödlfk awölrkawe orase
saö .sa awü0 waeop kawe kwleaö waope sapoek födvm öawel awoer opewweporispdok f
awe aw
aw
awe
a
we kawes fapsdofopaweir psoad wapo r
aw awoe aweopriwfkasdv.,m awoper waepork aw
e wa
wreopr waeopriwaopeir pweop sadf
we oweaoi awopei owaei roawpe opacf,